Nejčastější dotazy

Jaké jsou výhody Optického připojení

Optické vlákno je ze skla a signál se v něm přenáší pomocí světla. Svazek vláken tvoří optický kabel s obrovskou datovou kapacitou. Internetové připojení přes optický kabel dosahuje dnes rychlosti až 1Gbit/s. Zároveň je u tohoto typu připojení téměř 100% odezva, stránky se otevírají hned po rozkliknutí a veškeré reakce jsou okamžité. Pokud používáte jinou technologii připojení než optickou, jen stěží dosáhnete srovnatelné kvality a rychlosti za rozumnou cenu.

V brzké budoucnosti můžeme očekávat, že se rychlost připojení po optice mnohonásobně zvýší, zatím totiž dokážeme využít jen zlomek z potenciálu, který optika má. V laboratorních podmínkách se vědcům podařilo dosáhnout datového toku o rychlosti stovek TB za sekundu. Pojďme se na to společně připravit.

6 X PROČ MÁ LOGIKU PŘIPOJIT SE NA OPTIKU

  1. Optická síť je odolná vůči jakýmkoli typům rušení, včetně výkyvů počasí, vaše data jsou navíc v bezpečí, protože optické kabely je téměř nemožné odposlouchávat.
  2. Optické vlákno používá k přenosu signálu světlo v infračerveném spektru, které je pro nás neviditelné. Kapacita přenosu je neporovnatelná s jakýmkoliv jiným médiem (metalický kabel, radiový přenos). S optickým připojením máte navíc možnost dál navyšovat kapacitu a využívat i další služby, např. internetovou televizi, řízení bezpečnostního kamerového systému či vytápění vaší domácnosti, ale třeba i jiné, které teprve budoucnost přinese a optická technologie umožní.
  3. Jedno optické vlákno přenese mnohem více informací než klasický kabel, díky tomu šetří optika spoustu místa v kabelovém vedení.
  4. Internet přivedený po optice nepadá a jeho rychlost je stabilní. Žádná jiná technologie neumí tak snadno a tolik navyšovat rychlost připojení jako právě optika. Z hlediska rychlosti i latence (zpoždění) poráží vše. Optická přípojka je řešením navždy, již ji nebudete muset měnit za nic jiného. S optikou až do bytu máte jistotu stabilního internetu a garantované rychlosti připojení dle vašeho požadavku.
  5. Pro optický kabel je typický nízký útlum, což znamená, že se data přenáší i na velké vzdálenosti bez použití zesilovačů a převodníků. Tím se výrazně snižuje pravděpodobnost poruchy na jakémkoli aktivním prvku na cestě, protože takové prvky nejsou v případě optiky téměř vůbec potřeba.
  6. Optické kabely nejsou elektricky vodivé, mohou se tak bezpečně použít téměř všude i v prostředí s možnými potenciálními riziky.
Co je a jak funguje DSLAM

Ve všech páteřních částech naší sítě jsou dnes již zcela nahrazeny staré metalické (telefonní) kabely těmi optickými, které jsou schopny přenášet obrovské objemy dat během zlomku sekundy, jsou to doslova datové dálnice. Přímo do domácností ale stále vedou ony původní metalické, a to s velmi omezenou přenosovou rychlostí. Naším cílem je tyto „metalické smyčky“ co nejvíce zkracovat. Slouží k tomu tzv. DSLAMy, uliční rozvaděče, které jsou připojené pomocí optických vláken k rychlé infrastruktuře. Takový DSLAM v podstatě zkracuje vzdálenost mezi aktivním (optickým) prvkem a zákazníkem. Může jich být hned několik typů: FTTC (Fiber to the Cabinet) je vysunutý DSLAM na úrovni obce nebo ulice. V některých případech je možné zabudovat DSLAM přímo do domu, pak se jedná o připojení typu FTTB (Fiber to the Building), délka metalického vedení je v tomto případě zpravidla do 100 metrů a rychlost internetového připojení až 1 Gb/s. Technologie DSLAMu je velmi stabilní, je citlivá jen na výpadky energií. Ale i s tím si umíme poradit: mnoho DSLAMů má přivedeno vlastní elektrické napájení, takže i když v dané lokalitě vypadne elektrický proud, DSLAMu se to nijak nedotkne.

Co je Bonding a jak zrychluje připojení

Bonding je technologie, která sdružuje více pomalejších DSL (pevných) linek do jedné služby s vyšší rychlostí. V české pevné (DSL) síti jste ji do nedávna mohli potkat jen u služeb pro firemní klientelu, která využívá sdružených SHDSL (symetrických DSL) linek. To se od začátku roku 2020 změnilo a v naší pevné síti ji umíme nabídnout na všech přípojkách, kde lze zdvojit páry stávající metalické sítě. Díky bondingu tak na těchto přípojkách dokážeme až dvojnásobně zrychlit stávající připojení a tím zlepšit dostupnost i v místech, kde ještě není vybudovaná optická síť. Zatím se to týká přípojek s rychlostním profilem až 20 Mb/s a až 50 Mb/s. Pokud na přípojkách s těmito profily naše síť umožňuje zdvojení párů, rychlost se na nich zdvojnásobí (na až 50 Mb/s a až 100 Mb/s). Spolu s bondingem navíc přichází i speciální koncové zařízení Terminátor. Díky vyšší míře propojení s naší sítí umožňuje Terminátor mnohem rychlejší a jednodušší odhalení případných problémů s připojením. Zároveň mají díky němu uživatelé i lepší přístup k síťovým updatům.

Stavím rodinný dům

Plánujete výstavbu rodinného domu a chcete ve správný čas začít řešit připojení objektu na síť elektronických komunikací (SEK)? Kontaktujte nás v CETINu, proberte s námi dostupné možnosti a domluvte se s našimi odborníky, jak dále postupovat.

Proč?

Doporučujeme, abyste nás v CETINu kontaktovali již ve fázi výběru stavebního pozemku a při přípravě projektu pro stavební povolení. Jedním z důvodů je zjištění umístění sítí na pozemku a v blízkém okolí. Druhým pak budoucí napojení vašeho domu na SEK. Podmínkou napojení objektu na SEK je splnění technických, ekonomických a správních podmínek napojení v dané lokalitě.

Jak?

Veškeré detailnější informace včetně potřebných kontaktů a formulářů získáte na našich firemních stránkách v sekci Životní situace - Stavba rodinného domu. Nejprve je potřeba si zažádat o Vyjádření o existenci sítí. Prověřením přítomnosti sítí zjistíte, zda nejsou uloženy v místě plánovaného umístění domu. Součástí vyjádření jsou také doporučení, co je vhodné předem připravit pro budoucí napojení domu k telekomunikační síti. Jedná se zejména o zahrnutí komunikační přípojky do stavebního řízení v rámci získání stavebního povolení a dále o přípravu vnitřních rozvodů v domě.

V obdrženém Vyjádření pak naleznete kontaktní osobu, která s vámi probere následný postup

 

Plánuji výkopové práce

Plánujete provádět rozsáhlejší výkopové práce? V takovém případě máte ideální příležitost spojit se s námi a zřídit ve svém domě vysokorychlostní internet.

Proč

Při renovaci staré sítě nebo pokládání nové jsou vždy nutné výkopové práce, které stojí peníze, čas a nepohodlí. Je tedy zbytečné tento proces podstupovat dvakrát. Zkoordinujte stavební práce s CETINem, snižte náklady, zkraťte dobu trvání prací a zaveďte do svého domu vysokorychlostní internet.

Jak

Veškeré detailnější informace včetně potřebných kontaktů a formulářů získáte na našich firemních stránkách v sekci Životní situace - Výkopové práce. Nejprve je nutné, stejně jako u všech prací tohoto typu, zažádat o Vyjádření o existenci sítí, a to z důvodu zjištění, zdali nedojde ke střetu s naší sítí a následnému narušení poskytovaných služeb. Po té nás kontaktujte – čím dříve, tím lépe. Budeme s vámi spolupracovat od počáteční fáze záměru stavebních prací, projednáme možnosti a naplánujeme spolupráci. 

Chci nahlásit poruchu na mé službě

Potřebujete řešit poruchu na vaší službě (oprava přípojky, pomalý nebo nefunkční internet, výpadky televizního signálu apod.), či máte dotaz ohledně zkvalitnění služeb?

Jak postupovat

Společnost CETIN není poskytovatelem služeb koncovým zákazníkům. Je provozovatelem telekomunikační a datové sítě, s jejím využitím poskytují služby koncovým zákazníkům poskytovatelé (operátoři), se kterými má vzájemné smlouvy. Při nahlašování poruchy se tedy, prosím, obraťte na svého poskytovatele.

Jak se staví DSLAM

Stavba každého DSLAMu má celkem 4 samostatné subprojekty: metalický, optický, řešení napájení a technologický. Pokud je v lokalitě, kde ho stavíme, ještě stará metalická síť, nemůžeme použít starou skříň a je nutno dodat novou. Následně se musí vykopat kabely a připravit je na dofuk optického vlákna. Ve třetím kroku se řeší napájení, dříve se řešilo dálkově, ale dnes preferujeme raději místní. Pokud to jde a DSLAM stojí blízko sloupu s elektrickým vedením, přípojkou jej na něj jednoduše napojíme. Abychom předešli možným výpadkům energie, umíme DSLAM vybavit i dieslovým agregátem nebo úplně vlastním elektrickým napájením. Následuje zavedení technologie, propojování a kontrola, zda spolu všechna optická vlákna správně komunikují, a v posledním kroku integrace DSLAMu do naší sítě.

Jak je to s rychlostmi připojení na Mapě pokrytí a proč je před nimi uvedeno slůvko „až“?

Každá přípojka v metalické síti CETIN má jinou maximální rychlost, které na ní lze dosáhnout. Je to dáno především délkou přípojky a některými dalšími faktory jako je např. počet traťových rozvaděčů. V neposlední řadě i kvalitou domovních rozvodů. Přípojky nabízíme velkoobchodně poskytovatelům, aby je využili pro připojení k internetu pro vás, koncové zákazníky. Aby se v tom vůbec někdo vyznal, museli jsme přípojky v naší pevné síti rozdělit do několika kategorií, do rychlostních profilů.

Přehled našich rychlostních profilů:

Rychlostní profily mají nejenom horní, ale i spodní hranici. Pokud rychlost připojení klesne pod spodní hranici, tak problém řešíme jako poruchu a jdeme přípojku opravit. Není-li to možné, linka je přeřazena do nižšího rychlostního profilu.  Statisticky platí, že 80 % přípojek v rámci daného profilu dosahuje horní dostupné rychlosti nebo mírně vyšší. Logicky pak platí, že 20 % přípojek je pomalejších. Ale stále nad spodní hranicí.

Na rychlost mají vliv i obtížně odhadnutelné faktory jako např. elektromagnetické rušení signálu ve svazku kabelů. Bohužel se výjimečně může stát, že se negativních vlivů sejde víc dohromady, což může mít za následek zpomalení vašeho připojení. U těch přípojek, kde to jde, proto rychlost mírně navyšujeme (nad horní dostupnou rychlost daného profilu), abychom případné zpomalení alespoň částečně vyrovnávali.

V Mapě pokrytí najdete odpověď na otázku, jaké je realizovatelné připojení pro vaši adresu. Uvádíme nejvyšší dostupnou rychlost. Vy si u svého poskytovatele můžete objednat i nižší (pomalejší) produkt. Jde však o rychlost měřenou na zásuvce, tedy před vaším modemem. Na to, jak rychle vám doma internet poběží, pak působí řada dalších faktorů, které my ovlivnit nemůžeme. Jedná se např. o kvalitu vašeho modemu, kvalitu domácí WiFi nebo rychlost WiFi karty v počítači. Na počítači při použití webového „měřáku“ (např. www.netmonitor.cz) tedy naměříte horní dostupnou rychlost pouze, pokud máte celou trasu od zásuvky přes modem do PC dobře vyladěnou a jste s modemem ideálně propojeni přímo ethernetovým kabelem.

Tyto obtíže s určováním maximální rychlosti se týkají připojení vedené přes DSLAMy. Ty jsou sice samy o sobě do naší sítě připojeny optikou, ale poslední část trasy mezi DSLAM a vámi (délka přípojky) je realizována metalikou. Pokud máte připojení přímo po optice až do bytu, pak dostanete přesně tu rychlost, kterou si u poskytovatele objednáte. Optické přípojky mají totiž takovou rezervu přenosové kapacity, že objednáte-li si 1 Gb/s, vaše přípojka poběží touto rychlostí.

Důležité je a stále platí, že CETIN nenabízí služby koncovému zákazníkovi, rychlostní profily nastavujeme v naší síti pro naše velkoobchodní partnery, tj. poskytovatele internetu. Je výhradně jejich obchodním rozhodnutím, jaké služby svým zákazníkům nabídnou a jakou rychlost připojení garantují.

Přechod na stabilní internet od CETINu je jednoduchý

1.

Ověřte dostupnost

2.

Vyberte operátora

3.

Užijte si rychlost