Nejčastější dotazy

Co je a jak funguje DSLAM

Ve všech páteřních částech naší sítě jsou dnes již zcela nahrazeny staré metalické (telefonní) kabely těmi optickými, které jsou schopny přenášet obrovské objemy dat během zlomku sekundy, jsou to doslova datové dálnice. Přímo do domácností ale stále vedou ony původní metalické, a to s velmi omezenou přenosovou rychlostí. Naším cílem je tyto „metalické smyčky“ co nejvíce zkracovat. Slouží k tomu tzv. DSLAMy, uliční rozvaděče, které jsou připojené pomocí optických vláken k rychlé infrastruktuře. Takový DSLAM v podstatě zkracuje vzdálenost mezi aktivním (optickým) prvkem a zákazníkem. Může jich být hned několik typů: FTTC (Fiber to the Cabinet) je vysunutý DSLAM na úrovni obce nebo ulice. V některých případech je možné zabudovat DSLAM přímo do domu, pak se jedná o připojení typu FTTB (Fiber to the Building), délka metalického vedení je v tomto případě zpravidla do 100 metrů a rychlost internetového připojení až 1 Gb/s. Technologie DSLAMu je velmi stabilní, je citlivá jen na výpadky energií. Ale i s tím si umíme poradit: mnoho DSLAMů má přivedeno vlastní elektrické napájení, takže i když v dané lokalitě vypadne elektrický proud, DSLAMu se to nijak nedotkne.

stavím rodinný dům

Plánujete výstavbu rodinného domu a chcete ve správný čas začít řešit připojení objektu na síť elektronických komunikací (SEK)? Kontaktujte nás v CETINu, proberte s námi dostupné možnosti a domluvte se s našimi odborníky, jak dále postupovat.

Proč?

Doporučujeme, abyste nás v CETINu kontaktovali již ve fázi výběru stavebního pozemku a při přípravě projektu pro stavební povolení. Jedním z důvodů je zjištění umístění sítí na pozemku a v blízkém okolí. Druhým pak budoucí napojení vašeho domu na SEK. Podmínkou napojení objektu na SEK je splnění technických, ekonomických a správních podmínek napojení v dané lokalitě.

Jak?

Veškeré detailnější informace včetně potřebných kontaktů a formulářů získáte na našich firemních stránkách v sekci Životní situace - Stavba rodinného domu. Nejprve je potřeba si zažádat o Vyjádření o existenci sítí. Prověřením přítomnosti sítí zjistíte, zda nejsou uloženy v místě plánovaného umístění domu. Součástí vyjádření jsou také doporučení, co je vhodné předem připravit pro budoucí napojení domu k telekomunikační síti. Jedná se zejména o zahrnutí komunikační přípojky do stavebního řízení v rámci získání stavebního povolení a dále o přípravu vnitřních rozvodů v domě.

V obdrženém Vyjádření pak naleznete kontaktní osobu, která s vámi probere následný postup

 


plánuji výkopové práce

Plánujete provádět rozsáhlejší výkopové práce? V takovém případě máte ideální příležitost spojit se s námi a zřídit ve svém domě vysokorychlostní internet.

Proč

Při renovaci staré sítě nebo pokládání nové jsou vždy nutné výkopové práce, které stojí peníze, čas a nepohodlí. Je tedy zbytečné tento proces podstupovat dvakrát. Zkoordinujte stavební práce s CETINem, snižte náklady, zkraťte dobu trvání prací a zaveďte do svého domu vysokorychlostní internet.

Jak

Veškeré detailnější informace včetně potřebných kontaktů a formulářů získáte na našich firemních stránkách v sekci Životní situace - Výkopové práce. Nejprve je nutné, stejně jako u všech prací tohoto typu, zažádat o Vyjádření o existenci sítí, a to z důvodu zjištění, zdali nedojde ke střetu s naší sítí a následnému narušení poskytovaných služeb. Po té nás kontaktujte – čím dříve, tím lépe. Budeme s vámi spolupracovat od počáteční fáze záměru stavebních prací, projednáme možnosti a naplánujeme spolupráci. 

chci nahlásit poruchu na mé službě

Potřebujete řešit poruchu na vaší službě (oprava přípojky, pomalý nebo nefunkční internet, výpadky televizního signálu apod.), či máte dotaz ohledně zkvalitnění služeb?

Jak postupovat

Společnost CETIN není poskytovatelem služeb koncovým zákazníkům. Je provozovatelem telekomunikační a datové sítě, s jejím využitím poskytují služby koncovým zákazníkům poskytovatelé (operátoři), se kterými má vzájemné smlouvy. Při nahlašování poruchy se tedy, prosím, obraťte na svého poskytovatele.

Jak se staví DSLAM

Stavba každého DSLAMu má celkem 4 samostatné subprojekty: metalický, optický, řešení napájení a technologický. Pokud je v lokalitě, kde ho stavíme, ještě stará metalická síť, nemůžeme použít starou skříň a je nutno dodat novou. Následně se musí vykopat kabely a připravit je na dofuk optického vlákna. Ve třetím kroku se řeší napájení, dříve se řešilo dálkově, ale dnes preferujeme raději místní. Pokud to jde a DSLAM stojí blízko sloupu s elektrickým vedením, přípojkou jej na něj jednoduše napojíme. Abychom předešli možným výpadkům energie, umíme DSLAM vybavit i dieslovým agregátem nebo úplně vlastním elektrickým napájením. Následuje zavedení technologie, propojování a kontrola, zda spolu všechna optická vlákna správně komunikují, a v posledním kroku integrace DSLAMu do naší sítě.