Nejčastější dotazy

stavím rodinný dům

Plánujete výstavbu rodinného domu a chcete ve správný čas začít řešit připojení objektu na síť elektronických komunikací (SEK)? Kontaktujte nás v CETINu, proberte s námi dostupné možnosti a domluvte se s našimi odborníky, jak dále postupovat.

Proč?

Doporučujeme, abyste nás v CETINu kontaktovali již ve fázi výběru stavebního pozemku a při přípravě projektu pro stavební povolení. Jedním z důvodů je zjištění umístění sítí na pozemku a v blízkém okolí. Druhým pak budoucí napojení vašeho domu na SEK. Podmínkou napojení objektu na SEK je splnění technických, ekonomických a správních podmínek napojení v dané lokalitě.

Jak?

Veškeré detailnější informace včetně potřebných kontaktů a formulářů získáte na našich firemních stránkách v sekci Životní situace - Stavba rodinného domu. Nejprve je potřeba si zažádat o Vyjádření o existenci sítí. Prověřením přítomnosti sítí zjistíte, zda nejsou uloženy v místě plánovaného umístění domu. Součástí vyjádření jsou také doporučení, co je vhodné předem připravit pro budoucí napojení domu k telekomunikační síti. Jedná se zejména o zahrnutí komunikační přípojky do stavebního řízení v rámci získání stavebního povolení a dále o přípravu vnitřních rozvodů v domě.

V obdrženém Vyjádření pak naleznete kontaktní osobu, která s vámi probere následný postup

 


plánuji výkopové práce

Plánujete provádět rozsáhlejší výkopové práce? V takovém případě máte ideální příležitost spojit se s námi a zřídit ve svém domě vysokorychlostní internet.

Proč

Při renovaci staré sítě nebo pokládání nové jsou vždy nutné výkopové práce, které stojí peníze, čas a nepohodlí. Je tedy zbytečné tento proces podstupovat dvakrát. Zkoordinujte stavební práce s CETINem, snižte náklady, zkraťte dobu trvání prací a zaveďte do svého domu vysokorychlostní internet.

Jak

Veškeré detailnější informace včetně potřebných kontaktů a formulářů získáte na našich firemních stránkách v sekci Životní situace - Výkopové práce. Nejprve je nutné, stejně jako u všech prací tohoto typu, zažádat o Vyjádření o existenci sítí, a to z důvodu zjištění, zdali nedojde ke střetu s naší sítí a následnému narušení poskytovaných služeb. Po té nás kontaktujte – čím dříve, tím lépe. Budeme s vámi spolupracovat od počáteční fáze záměru stavebních prací, projednáme možnosti a naplánujeme spolupráci. 

chci nahlásit poruchu na mé službě

Potřebujete řešit poruchu na vaší službě (oprava přípojky, pomalý nebo nefunkční internet, výpadky televizního signálu apod.), či máte dotaz ohledně zkvalitnění služeb?

Jak postupovat

Společnost CETIN není poskytovatelem služeb koncovým zákazníkům. Je provozovatelem telekomunikační a datové sítě, s jejím využitím poskytují služby koncovým zákazníkům poskytovatelé (operátoři), se kterými má vzájemné smlouvy. Při nahlašování poruchy se tedy, prosím, obraťte na svého poskytovatele.