Chcete lepší připojení k Internetu? Čtyři fakta, na která si dejte pozor!

Ať už se chystáte změnit poskytovatele internetového připojení nebo si zařizujete internet v novém bydlení, měli byste svému novému výběru věnovat dostatečnou pozornost. Stojí za to se zamyslet i nad méně zřejmými věcmi. Co by vám nemělo uniknout?

Odezva

Odezva (také označována angl. termínem ping) nám sděluje, jak rychle putují data od našeho zařízení na server umístěný v internetu. Ping se udává v jednotkách času (př. 50 milisekund) a platí, že čím je hodnota odezvy menší, tím lépe.

Odezva je velmi důležitá pro komunikaci v reálném čase. Pro hladký průběh hovoru přes internet nestačí jen vysoká rychlost připojení, právě ping hraje v těchto případech zásadní roli. Představte si, že si musíte na každou odpověď při videochatu počkat ne desetinu, ale třeba 1,5 sekundy...

Hráči online her by také mohli vyprávět své. Jsou to právě online hry,  které kladou na nízkou odezvu vysoké nároky. Pro hladký průběh hry by se měl ping ideálně pohybovat v rozmezí nuly až několika málo desítek ms.

Agregace

Kolikrát se vám stalo, že jste se při cestě do práce zdrželi kvůli hustému provozu? Větší počet aut ucpe křižovatku a k nevůli řidičů se pak musí jet pomaleji.

U internetového připojení to funguje podobně. Možná jste si všimli, že vám internet neběží stále stejnou rychlostí v různých částech dne.

Pro tento jev se běžně užívá pojem agregace. I internet totiž má své „špičky“. Nejcitelněji se změna může projevit především večer, kdy se mezi 18-22 hodinou na síti zpravidla pohybuje největší počet uživatelů.

Agregace nám sama o sobě udává počet uživatelů, kteří sdílejí předem vymezený rozsah připojení. Značí se v poměru 1:X. Třeba agregace 1:30 znamená, že se v daný moment dělíme o kapacitu s dalšími 30 lidmi. Podobně jako u odezvy  platí, že čím menší je agregace uživatelů, tím lépe.

Poskytovatelé internetu udávají agregaci jako technický parametr připojení. Mnoho zákazníků s její důležitostí ale není obeznámeno, proto se může leckdy skrývat za mnohem „blyštivější“ hodnotou maximální nabízené rychlosti.

S přirozenou agregací se setkáme jak u pevného internetu, tak u Wi-fi, ačkoliv se tento typ agregace odehrává až „hlouběji“ v síti. Na rozdíl od pevného připojení ale u toho přes Wi-fi existuje ještě druhý agregační bod, a to na úrovni Wi-fi antény/vysílače. K nim je připojeno více uživatelů, ti mezi sebou kapacitu sdílejí. S pevným internetem k této agregaci dochází až doma, na úrovni rodiny, kde se o dostupnou rychlost podělit chcete.

CETIN poskytuje nesdílené připojení každému uživateli. Internetová „špička“ vás tedy s pevným internetem trápit nebude.

Download:Upload

Kdyby vám šly fotky z dovolené pouze stahovat, ale už ne odesílat, asi byste nebyli se svým připojením příliš spokojeni. Proto tvoří download a upload nerozlučnou dvojku.

Jedná se o rychlosti, jakou proudí data do vašeho zařízení (download), nebo naopak z vašeho zařízení odcházejí (upload).

Zatímco platí, že většina uživatelů spíše využije rychlejší download, celá řada lidí je na stabilním a rychlém uploadu závislá. On-line streameři, youtubeři, programátoři, web provideři a mnoho dalších by si bez kvalitního uploadu poradili jen stěží. Každý uživatel si tedy nejdříve musí uvědomit, k čemu bude internet převážně využívat.

Rozložení v populaci reflektují i nabídky internetových poskytovatelů. Nejčastěji se tedy setkáme s downloadem o vyšší rychlosti než upload.

I v pevné síti CETIN je poměr Down:Up nastaven asymetricky, a to 10:1. Změnou tohoto poměru se ale CETIN zabývá a bude to pro něj rozhodně výzva do dalších let.

Reálná rychlost

Jak už tedy víme, agregace v daný okamžik silně ovlivňuje rychlost připojení. Mimo jiné proto poskytovatelé internetu ve své nabídce uvádějí magické „až“ před hodnotou Mb/s. Slibovaná rychlost často není naplněna. U připojení přes Wi-fi navíc ještě k tomu kolísá právě s počtem napojených uživatelů.

I CETIN ve své Mapě pokrytí na jednotlivých adresách udává hodnoty „až XY Mb/s“, i když z jiného důvodu.

Po zadání konkrétní adresy systém vyhledá danou přípojku, resp. tu nejbližší zadané adrese, a provede teoretické výpočty, mj. i vzdálenost od nejbližší ústředny. Poté určí maximální teoreticky dostupnou rychlost připojení. Jedná se vlastně o rychlost, které by bylo možné dosáhnout, kdyby se na cestě nevyskytovaly žádné komplikace, a zároveň takovou, kterou systém dokáže ze sítě v danou chvíli naměřit.

Proč se tedy někdy stává, že je skutečná rychlost jiná než v Mapě?

Měřící mechanismus není schopen zkontrolovat veškeré vlastnosti jednotlivých přípojek, na zadané adrese jich může být např. i víc, pak se rychlost čte vždy jen z jedné, v tu chvíli systémem vyhodnocené jako tzv. “referenční”.  Měřící systém počítá také rychlosti u neaktivní přípojek (těch, kde služba není zapojena), a to tak, že zpracuje dostupné parametry z těch nejbližších aktivních. Přesto, že je pravděpodobné, že takové parametry si budou podobné, je tu možnost že naměřená rychlost na Mapě bude jiná, než jaká je skutečnost. Konečně může výsledky měření rychlosti negativně ovlivnit třeba i zastaralý domácí router.

Přesto, že CETIN měřící systém a mapu pokrytí stále zdokonaluje, přesnou reálnou rychlost je v některých případech schopen určit až technik, který vás navštíví při instalaci.

Než se tedy nadchnete pro lákavě vyznívající vysoké rychlosti internetu, pamatujte, že je nejdříve nutné zjistit, zdali se hodnoty „až XY Mb/s“ dá ve vašem případě skutečně dosáhnout.

V pevné síti CETIN platí, že pokud si zákazník objedná pevný internet např. o rychlosti 100 Mb/s, tak s 80% pravděpodobností této rychlosti jeho přípojka skutečně dosahuje, s 90% pravděpodobností pak nejede pomaleji než 67 Mb/s.


Nyní už by vám mělo být jasnější, na co si dát při výběru internetového připojení pozor. Odezva, agregace nebo třeba download:upload poměr by neměly ve vašem hledáčku chybět.


Kvalitní poskytovatele, kteří využívají pevnou síť CETINu si můžete vybrat zde.

Přechod na stabilní internet od CETINu je jednoduchý

1.

Ověřte dostupnost

2.

Vyberte operátora

3.

Užijte si rychlost