Pevná vs. Wi-fi

Existuje mnoho druhů internetového připojení. Některá se vhodně doplňují, jiná si zase přímo konkurují. Mezi největší rivaly již tradičně patří připojení pevné a připojení přes Wi-fi.

Právě na jejich porovnání se v tomto článku zaměříme. Dozvíte se, jak si stojí v daných kategoriích a třeba vám srovnání pomůže při výběru i vašeho připojení.

Co je co?

Nejdříve je nutné vysvětlit, v čem vlastně spočívá rozdíl mezi pevným a Wi-fi připojením. Ten totiž není na první pohled zcela zřejmý, a tak mnoho lidí nemá jasno, jak jsou vlastně do sítě napojení.

To, že se doma k internetu připojuji přes Wi-fi modem, ještě nic neříká o tom, jakým způsobem je do modemu signál přiváděn.

U pevného připojení je signál veden pomocí metalických a optických kabelů zabudovaných do zdí a podzemních cest. Kabel je jen pro vás a o jeho rychlost se dělíte jen tehdy, pokud chcete.

V případě Wi-fi se vše děje pomocí vzduchu. Jeden vysílač na jedné straně data odesílá, druhý je ze vzduchu zase zachycuje a přivádí do vašeho počítače. Rozdíl je ale v tom, že rychlost internetu vzduchem je společná pro všechny, kdo se zrovna připojí. Pro vaše použití tedy zbyde jen příslušný podíl vedle jiných uživatelů.

Pro snadnější pochopení si můžeme rozdíl ilustrovat na případu rodiny. Přístup k internetu pomocí pevného připojení sdílíme pouze sami u sebe v rodině, ať už se připojujeme přes naši domácí Wi-fi nebo kabelem do počítače. O data se tedy nemusíme dělit s dalšími uživateli.

V případě Wi-fi není sdílení připojení v našich rukách. Provozovatel Wi-fi připojení ho sdílí za nás a jsme vlastně jedna rodina s ostatními, cizími uživateli. Proto je i kvalita Wi-fi připojení přímo úměrná aktuální vytíženosti sítě.

Tento základní rozdíl dopředu určuje i ostatní odlišnosti v mnoha dalších kategoriích.

Spolehlivost

Spolehlivostí se v tomto kontextu rozumí především stabilita připojení. Výpadky se mohou dít jak v pevné síti, tak u Wi-fi, nicméně u pevného připojení dochází k daleko menším výkyvům při běžném užívání. Pro vysvětlení není třeba chodit daleko. Pevné připojení není zdaleka tak lehce ovlivnitelné cizími faktory, jako je tomu u Wi-fi. Tím se dostáváme k vlivům prostředí na internetové připojení.

Vlivy prostředí

Silný vítr, déšť, bouřka, mlha, za určitých okolností i nadměrné sluneční záření ovlivňují kvalitu vašeho připojení. Ale pozor, to platí pouze pro připojení přes Wi-fi. V krajních situacích může divoké počasí dokonce způsobit, že nefunguje vůbec.  

Kabely, po kterých je pevný internet přiváděn do domácností, jsou ale před těmito jevy bezpečně skryty v zemi. Jednoduše, i kdyby venku trakaře padaly, výraznější změnu u vašeho pevného připojení s největší pravděpodobností nezaznamenáte. Paradoxně právě závažnost vlivů počasí si mnoho zákazníků před koupí internetu ani neuvědomuje.

Rychlost

Vysokých rychlostí lze dnes místy dosáhnout jak s pevným, tak s Wi-fi připojením. V některých lokalitách mohou stejně tak obě možnosti strádat.

Třeba v pevné síti CETINu je to s rychlostí následovně. Průměrná rychlost se pohybuje okolo 52 Mb/s. Do více než 900 tisíc domácností může proudit rychlost až 100 Mb/s a víc. Téměř 260 tisíc zákazníků si může užít rychlosti až 250 Mb/s.

Rychlost by ale neměla hrát jedinou roli v rozhodovacím procesu před zřízením internetu. Kromě míry spolehlivosti stojí za to zvážit třeba i bezpečnost.  

Bezpečnost

Jak těžké je nabourat se do sítě a zpronevěřit data jejích uživatelů? Bezpečnost připojení úzce souvisí s jeho fyzickým provedením. Data sdílená pomocí kabelů uložených v zemi jsou rozhodně ve větším bezpečí než data přenášená vzduchem. Krumpáč a lopata nebývá v běžné výbavě hackerů.

Wi-fi připojení tedy takto relativně velkou jistotou bezpečí uživatelských dat nedisponuje. Například prolomení nejrozšířenějšího způsobu zabezpečení WiFi (WPA2) není pro zkušeného hackera žádným větším oříškem.

Rozhodující však nakonec není způsob připojení, ale chování uživatelů – co kam posílají, co kde sdílejí, jak silná používají hesla, zdali mají správně nastavené antivirové zabezpečení atd. Obezřetnost se při pohybu na internetu vyplácí.

Výstavba

Z hlediska výstavby je náročnější připojení pevné. Proces někdy mohou pěkně natáhnout nákladné výkopové práce pro umístění kabeláže, dále třeba získání stavebních a jiných povolení. Přestože je pro CETIN výstavba nesnadná a drahá, vrací se v kvalitě – rychlosti a stabilitě pro uživatele.

K instalaci Wi-fi přijímačů výkopové práce nutné nejsou. Ceny nových modemů se na volném trhu pohybují okolo tisícovky, domácí anténa na příjem Wi-fi vyjde zhruba nastejno. Z pohledu zákazníka tedy nemusí být pořízení Wi-fi připojení nutně levnější, navíc o dalších nevýhodách tohoto řešení zde už byla řeč.   


Na závěr je nutné podotknout, že v některých lokalitách mnohdy zákazník ani nemá na výběr. V tom momentě volí jen dostupné řešení, ať už tedy pevný internet, nebo Wi-fi.

Ti, kteří ale možnost volby mají, by se před finálním rozhodnutím měli ujistit, zda pečlivě zvážili skutečně všechny faktory. Především ty, které se často kvůli rychlosti nebo nízké ceně přehlížejí.

Přechod na stabilní internet od CETINu je jednoduchý

1.

Ověřte dostupnost

2.

Vyberte operátora

3.

Užijte si rychlost