• Jak plánujeme, kdy a proč zrovna u vás (ne)Zrychlíme
 • Jak plánujeme, kdy a proč zrovna u vás zrychlíme

  V roce 2015 hned po našem vzniku jsme si stanovili úkol: na co nejvíce místech maximálně zrychlit internetové připojení v pevné síti CETIN. Musel vzniknout plán, jak postupovat a odkud vůbec začít. To nebylo lehké a naše rozhodování ovlivňovalo hodně faktorů. Kromě toho, že jsme si to všechno museli dobře spočítat, bylo pro nás nejdůležitější začít zrychlovat tam, kde připojení bylo nejpomalejší. Proto se na první místa v našem plánu dostala nikoli velká města, jak si často myslíte, ale právě naopak menší obce a městečka, kde je dostupná jen pomalá a zastaralá technologie připojení ADSL.

  Zobrazit více
 • Celkový plán
 • Celkový plán

  Od našeho vzniku jsme postavili více než 5000 DSLAMů a ve výstavbě dalších stále pokračujeme. Prostřednictvím těchto uličních rozvaděčů umíme příslušné obce a města napojit optikou na naši rychlou infrastrukturu a přivést tak Stabilní rychlý internet až k vám domů.

 • Upřesňující výhledy na čtyři a sedm měsíců na mapě pokrytí
 • Upřesňující výhledy na čtyři a sedm měsíců na mapě pokrytí

  Naplánovat všechno naráz, do detailu a s přesným časovým odhadem pro celou Českou republiku je nadlidský výkon. Proto to bereme postupně a průběžně upřesňujeme, co se s konkrétní stavbou děje. Sedm měsíců před plánovaným dokončením předáváme detailní a hotový plán stavby zhotoviteli a máme v běhu i proces získávání razítek a povolení na úřadech. Čtyři měsíce před plánovaným dokončením se zpravidla může začít kopat. Tyto časové výhledy nám vždy řeknou, jak jsme na tom, co se kde zpozdilo, kde se stavba musí posunout nebo někdy bohužel úplně stopnout. Radostná zpráva je, že čtyři měsíce dopředu dokážeme v 80% případů říct, že DSLAM bude určitě v dané obci stát a my tam zrychlíme přesně tak, jak bylo v plánu. Jsme hrdí na to, že se naše přesnost navíc pořád zvyšuje. Sedmi a čtyřměsíční výhledy proto pro každý DSLAM a obec, kde chceme připojení zrychlit, poctivě děláme a zanášíme je i do mapy pokrytí – ta je tak pro vás v každé chvíli aktuální a dokáže vám odpovědět na váš dotaz o rychlosti dostupného připojení s maximální možnou přesností.

  Zobrazit více


  Co je a jak funguje DSLAM (něco navíc pro fajnšmekry)

 • Jak stavíme a co na tom safra tak trvá
 • Jak stavíme a co na tom safra tak trvá

  Abychom mohli k vám domů přivést Stabilní rychlý internet, musíme v blízkosti vašeho domova postavit tzv. vysunutý DSLAM. Tento uliční rozvaděč je něco jako telefonní ústředna a vypadá jako skříň s kabely uvnitř. Každý DSLAM pak musíme napojit optickou přípojkou na rychlou optickou síť. Právě tak se nám podaří významně zrychlit vaše připojení ke Stabilnímu rychlému internetu. Přičemž platí, že rychlost připojení bude tím vyšší, čím blíže k DSLAMu jste. Na vzdálenost stovek metrů od DSLAMu umíme dnes k vám domů přivést rychlost až 250 Mb/s. Je proto potřeba stavět DSLAMy v dostatečném počtu, abychom se jejich prostřednictvím dostali s naší optickou sítí co nejblíž k vám všem.

  Zobrazit více
 • 6 zásadních pravd
  o stavbě DSLAMu (S čím se musím smířit, než hlínu začnu vířit.)

 • 50 odborníků

  Zaměstnáte nebo jinak zaangažujete přes 50 odborníků z různých oblastí.

 • 4 projekty

  Budete kompletně realizovat 4 velké technické projekty včetně jejich přípravy a koordinace.

 • Povolení

  Musíte získat územní souhlas, nebo územní rozhodnutí a taky souhlasy od všech majitelů pozemků, kde budete kopat.

 • Zapojení do sítě

  Musíte stavbu zkolaudovat a zaintegrovat vše do sítě tak, aby to správně fungovalo.

 • Náklady

  Připravte se, že dohromady utratíte minimálně 350 tisíc korun a strávíte s tím v průměru rok a půl svého života.

 • Umění asertivity

  Naučíte se dokonale ovládat umění asertivity a taky to, jak zachovat vnitřní klid, až se vyskytnou nečekané překážky.

1/3 Co všechno máme v malíku před stavbou skříně kablíků (DSLAMu)

Co všechno máme v malíku před stavbou skříně kablíků (DSLAmu)

Víme, jak by měl vypadat,

zda bude úplně nový nebo staronový (použijeme původní ústřednu).

Víme kdy a za kolik

nebo aspoň tušíme, kolik nás to bude stát a kdy by to tak mohlo stát.

Víme, pro kolik z vás by měl sloužit:

stanovili jsme v něm počet portů a přípojek.

Víme, jestli a jaké změny musíme provést

na původní metalické síti.

Máme plán,

kde bude stát a že tam nejspíš může stát – lokalitu jsme si prověřili.

Máme projekt

a všechno podrobně popsané a nakreslené v rozsáhlé dokumentaci.

Známe trasy optických vláken,

kterými ho napojíme na naši síť.

Máme představu o rozsahu prací:

jestli budeme kopat a jak moc z gruntu.

 • 2/3Než poprvé kopneme, s úřady si začneme.

  Když si to doma v CETINu schválíme, každý projekt putuje k jednomu z našich 32 koordinátorů výstavby. Jeho úkolem je zadat realizaci výstavby pro danou lokalitu a pohlídat všechny termíny. Každý všední den stavíme 8 nových DSLAMů. To je obrovské množství práce, a proto si na pomoc najímáme externí zhotovitele. Předtím než se pustíme do samotné stavby, musíme od stavebního úřadu získat územní souhlas nebo územní rozhodnutí (podle rozsahu prací). Zároveň musíme zajistit souhlasy od majitelů všech pozemků, přes které povede trasa optického napojení do sítě, tzv. souhlasy s věcnými břemeny. Proces vyrovnání s majiteli pozemků běží často ještě dlouho potom, kdy už dávno kopeme, a jeho úspěch závisí hlavně na dohodě konkrétní finanční částky a formy, jakou ji majiteli dotčeného pozemku vyplatíme. Naopak bez územního souhlasu nebo rozhodnutí nesmíme začít nic stavět, proto je pro nás klíčové ho získat co nejrychleji. Ale i to má svůj čas a kdo někdy jednal s úřady, jistě si umí představit, že nijak krátký: standardně to trvá šest až devět měsíců.
  Zobrazit více
 • 3/3Konečně ho stavíme, v rychlý průběh věříme.

  Když konečně můžeme začít stavět, máme už téměř vyhráno. DSLAM umíme postavit a zapojit do 4 měsíců od prvního kopnutí. A pokud má zhotovitel volné kapacity a stavba se nijak nekomplikuje (není zimní uzavírka, nebrání nám památkáři nebo se nečeká na koordinaci s další stavbou ve stejném místě), tak to umíme i dřív. Když DSLAM stojí tam, kde má, zbývá ho zkolaudovat a to nejdůležitější: zapojit ho do naší rychlé optické sítě. My máme v tuhle chvíli hotovo – přivedli jsme k vám Stabilní rychlý internet a je už na vás, vyžádat si ho u všech dobrých poskytovatelů, kteří ho od nás mají všichni bez výjimky k dispozici.
  Zobrazit více  Jak se staví DSLAM (něco navíc pro fajnšmekry)
Co všechno máme v malíku před stavbou skříně kablíků (DSLAmu)
 • Co všechno máme v malíku před stavbou skříně kablíků (DSLAmu)
 • A co nejvíc „překáží“ před samotnou montáží

  Postavit a zapojit DSLAM je ta nejlehčí a nejrychlejší část celé výstavby. s přehledem bychom to celé zvládli za čtyři měsíce, do cesty se nám ale může postavit rovnou sedmero různých překážek.

SEDMERO překážek
než stojí jeden DSLAMek

 • 1

  Územní souhlas
  nebo rozhodnutí

  Nejen že musíte na stavební úřad doložit spousty dokumentů, abyste získali magické razítko, na základě kterého teprve můžete kopnout do země, a to celé zabere šest až devět měsíců. Zároveň si stavební úřady různě vykládají i zákony, a tak se liší např. i lhůty vydání nebo požadavky na to, co a jak je potřeba doložit. To někdy způsobuje tak trochu zmatky. Bereme to ale pozitivně: alespoň se nenudíme a víme, že i po letech praxe v získávání „razítek“ nehrozí rutina, protože nás skoro vždycky něco překvapí.
  Zobrazit více
 • 2

  Souhlas s věcným
  břemenem.

  Získat souhlas majitele každého pozemku, přes který optika vede, nebo kde bude DSLAM stát, tak to je teprve oříšek. Už jsme si zvykli, že tohle vyjednávání a dohoda na částce, která bude přijatelná pro obě strany, trvá dlouho a nás beztak stojí spoustu peněz. Málokdo ale ví, kolik práce dá takového majitele vůbec najít, domluvit se s ním (zejména ve větších městech je to často cizinec a česky prostě neumí), nechat všechny potřebné dokumenty přeložit a úředně ověřit, doručit mu je a čekat až je zase vrátí. a co teprve když se zjistí, že je majitel pozemku v exekuci nebo je jeho majetek právě v dědickém řízení. To všechno celý proces dokáže zpomalit o další a další měsíce.
  Zobrazit více
 • 3

  Koordinace
  výkopových prací.

  Kdybychom měli neomezený počet pracovníků a času, mohli bychom stavět neomezeně a bez ohledu na vlastní nebo externí kapacity. v ideálním světě ale nežijeme a máme omezené množství jak vlastních pracovníků, tak externích zhotovitelů. Ti se navíc logicky snaží svou práci zkoordinovat tak, aby pro ně byla co nejvíce efektivní. Stane se tak, že naši zhotovitelé chtějí v dané lokalitě stavět jindy, než máme v plánu my – např. chtějí počkat na koordinaci s jinou stavební prací v místě nebo v danou chvíli zkrátka nemají dostatek pracovníků. My samozřejmě máme páky na to, jak s nimi o tom vyjednávat, ale i to nás stojí čas a dá nám nějakou práci.
  Zobrazit více
 • 4

  Roční období.
   

  Je asi jasné, že za hezkého počasí nám to jde všechno rychleji, než když je země promrzlá na kost. To nás ale samo o sobě nijak zvlášť nezpomaluje. Co nás ale fakticky zastaví, jsou pravidelné stavební uzávěrky v zimních obdobích, kdy se v horských oblastech od listopadu do konce března prostě kopat nedá.
  Zobrazit více
 • 5

  Ochrana ohrožených
  druhů.

  Kopeme jen tam a tehdy, když to dělat smíme. a někdy prostě nesmíme, to když třeba na úpatí našich hor kvete rozrazil nebo koniklec anebo další ohrožené rostlinky. v takových případech rádi počkáme, ale pravdou je, že i tahle „přírodylibá“ přestávka nás na několik týdnů dokáže zbrzdit a při našem plánování s ní musíme počítat.
  Zobrazit více
 • 6

  Soulad stavby
  s okolím.

  Umístit DSLAM, nebo třeba i jen vykopat metrový výkop ve větším městě nebo v blízkosti nějakého památkově chráněného objektu, je vůbec umění. Nejen že jde opět o složitou úřední mašinerii a celou řadu razítek, která je potřeba získat. Často musíme složitě přesvědčovat památkáře, že naše technologie krajinu příliš nezhyzdí, případně musíme vymyslet takové řešení, aby se to nestalo. To je také důvod proč se např. v Praze snažíme s optikou dostat přímo do jednotlivých domů a bytů. Taková představa DSLAMu stojícího vedle Národního divadla působí totiž na památkáře jako rudá na býka. a popravdě: tomu se vlastně ani nedivíme.
  Zobrazit více
 • 7

  (ne)Oprávněné výhrady
  třetích stran.

  Máte všechna povolení a konečně můžete kopnout do země? No moment a všimli jste si toho, že mezitím, co jste jednali s úřady a majiteli pozemků, přistavili do ulice, kde chcete kopat, kontejner na velkoobjemový odpad a bude tam stát dva týdny? a hned u vedlejšího bloku staví lešení, protože budou opravovat fasádu? a vůbec obec tu před rokem vybudovala nové chodníky, no to jste se zbláznili, že to snad zase chcete rozkopat? Trochu to zveličujeme, o většině takových akcí víme předem a naše plány jim dokážeme přizpůsobit. Chceme ale zkrátka ukázat, že tohle všechno zkoordinovat a zahrnout do plánu tak, aby DSLAM stál tam, kde má, a tehdy, kdy má, je prostě pěkná dřina.
  Zobrazit více